ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561 

วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า  47-48   (ครูป้าแดง)
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด 104                                                ครูแหม่ม
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์    หน้า 55-56                                                               ครู ดวงนภา
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  ให้อ่านเรื่อง เวลา                             ครูดวงนภา
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่าน  วัน เดือน  ปี     หน้า  78/79/80/82       ครูดวงนภา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา สุขศึกษา ใบงานที่ 1 เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กำหนดส่งในคาบ      ครูพี่เฮง
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด 172                                               ครูพี่แหม่ม

14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์  หน้า 100-102                                                               ครูดวงนภา
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 109-111                                                                           ครูดวงนภา 
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 113-114          อ่าน 115-116                          ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียน เขียนคำ 3 พยางค์  จำนวน 20 คำ ลงในกระดาษ
               รายงาน ส่ง วันที่ 20/11/61                                                                                  ครูดวงนภา
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์  แบบฝึกหัด 146                                            ครูแหม่ม
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์   หน้า 116/118                                                                     ครูดวงนภา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 108-109                                         ครูเฉลียว
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้านวิชา ภาษาไทย หน้า112-113                                  ครูเฉลียว
ิ 30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
การบ้านวิชาภาษาไทย หน้า 194 ข้อที่ 1                                        ครูเฉลียว
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์  หน้า 85  ข้อที่ 1                                              ครูดวงนภา 
การบ้าน วิชา ภาษาต่างประเทศ ทำการ์ดวันคริสต์มาส ส่ง 20/12/61            ครูจี้