ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด 156-160                          ครูพี่เฮง
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ทำในหนังสือ Express หน้า 111-113-114                              ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาลูกเสือ ให้นักเรียนอัดวิดีโอการทำอาหาร คนละ 1 เมนู ส่งสิ้นเดือน พฤศจิกายน      ครูพี่จี้

4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน ภาษาต่างประเทศ ทำการ์ดวันพ่อเขียนตกแต่งเป็นภาษาอังกฤษ ถ่ายรูปคู่กับการ์ดและพ่อ 
ส่ง FB: jejeedocee ก่อนเที่ยงคืนวันพฤหัสบดี                     ครูจี้
การบ้าน วิชาต่างประเทศ เคลียร์งานใน หนังสือ clever หน้า 28-40   ส่งวันพฤหัส ที่ 6/12/61  ครูจี้
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง กาพย์ยานี 11                                              ครูเฉลียว