ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 กันยายน 2561
3 กันยายน  2561
การบ้าน ภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์ หน้า 55-57                                          ครูเฉลียว 
7 กันยายน 2561
7 กันยายน  2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนทำรายงานเรื่องคำราชาศัพท์ ส่งวันที่ 20/9/61          ครูเฉลียว
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้านภาาาไทย ให้นักเรียนเขียนรายงาน เรื่องคำราชาศัพท์ ส่ง 20 ก.ย. 61                  ครูเฉลียว
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด  158-159                                               ครูพี่เฮง
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้าน ภาษาอังกฤษ หน้า 11                                                        ครูพี่จี้
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 104-105  ส่งวันพฤหัส  ครูเฉลียว
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาการงาน  หน้า 35                                         ครูพี่แหม่ม 
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ใบงานที่ 5  ส่งพรุ่งนี้          ครูพี่จี้
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้านวิชาสุขศึกษา เรื่องโรคที่ติดต่อในประเทศไทย    สรุปลงในสมุด                ครูพี่เฮง                               
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม ให้ทำลงในใบงาน  ส่งวันที่ 15/11/18        ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำในหนังสือ หน้า 81-84                                                              ครูอมรรัตน์
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชา ภาษาต่างประเทศ
-วาดรูปนกลงในกระดาษ 100 ปอนด์ A4 1 แผ่น
-นำฟิวเจอร์  A4  1 แผ่น
-สติกใส่       A4  1 แผ่น
ส่งและนำมาวันอังคารที่ 20/11/61                                                  ครูพี่จี้
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาลูกเสือ ให้นักเรียน ัดวิดีโอการทำอาหาร คนละ 1 เมนู ส่งภายใน สิ้นเดือน พฤศจิกายน       ครูพี่จี้
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้ทำในหนังสือ หน้า 112-113                                                         ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ให้ทำลงในในใบงาน เรื่องแผนผัง
               แสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน ส่ง 19/11/61                                               ครูอมรัตน์
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา สุขศึกษา หน้า 175                                                          ครูพี่เฮง
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 148-149                                                                     ครูเฉลียว
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้อ่านบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ และบันทึกคำยากหน้า 196
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนทำการ์ดวันพ่อตกแต่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วถ่ายรูป
               นักเรียน+การ์ด+พ่อส่งลงในเฟส ครูจี้
การบ้าน ภาษาไทย ทำการ์ดวันพ่อพร้อมตกแต่ง กลอน                   ครูเฉลียว 
การบ้าน วิชาสังคม ทำการ์ดวันพ่อส่งวัน 11/12/61                          ครูสังคม