ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนสุขศึกษา พลศึกษา และว่ายน้ำ 1 ตำแหน่ง
ครูผู้สอนสุขศึกษา พลศึกษา และว่ายน้ำ 1 ตำแหน่ง

มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เพศชาย)