ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2 กรกฏาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูญาดา
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
การบ้าน​ป.2สุขศึกษา​หน้า18 ครูเฮง
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
ป.2การบ้าน​คณิต​หน้า​9. ครูดวงนภา
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
ป.2การบ้าน​ภาษาไทย​หน้า​11.ครูดวงนภา
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้าน​ป.2วิชา​คณิต​ หน้า​13(ข้อ2) และภาษาไทย​ หน้า​12-13 ครูดวงนภา
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้าน​ป.2วิชา​วิทยา​ศาสตร์.หน้า26-28ครูพี่ยา
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การ​บ้าน ป.2 วิชา​คณิตศาสตร์​หน้า35. ครูดวงนภา
การบ้าน ป.2 วิชาภาษาไทย​หน้า26, 27ครูดวงนภา
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
การบ้าน​ป.2วิชา​คณิตศาสตร์​หน้า​52,หน้า54ข้อ6หน้า55ข้อ1  ครูดวงนภา
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ครูญาดา
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ตลอดทั้งวัน ครูญาดา
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.2 ไม่มีการบ้าน ครูญาดา
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.2 ไม่มีการบ้าน ครูญาดา
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน น้องสอบอ่านเขียน ครูญาดา
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.2 วิชาประวัติให้นักเรียนเขียนประวัติของตนเอง ครูธนู
การบ้าน ป.2 วิชาภาษาไทย หน้า 32-33 ครูดวงนภา
การบ้าน ป.2 วิชาคณิต หน้า 63 ครูดวงนภา
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้าน​ป.2คณิต​ในสมุด​ ครูดวงนภา
การบ้านป.2ภาษาอังกฤษ​เล่มคัดหน้่า​6-7 ครู​จี้
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้าน​ป.2 -​วิชาการ​งานหน้า10-11   ครูเฮง     
การบ้านป.2 -วิชาภาษาอังกฤษ​เล่มคัด​หน้า​8-9  ครูจี้ค่ะ​ ​
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.2 ภาษาไทย หน้า43-47 วิชาคณิต หน้า 67 ครูดวงนภา
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้าน​ป.2วิชา​วิทยา​ศาสตร์​หน้า51ข้อที่6 ครูญาดา
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจาก มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ครูญาดา