ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสายชล
รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี 2561 (อ่าน 299) 05 ก.พ. 61
รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 (อ่าน 521) 29 มี.ค. 60
ท่านผู้อำนวยการเข้ารับรางวัล O-NET ปีการศึกษา 2558 เหรียญทองแดง (อ่าน 627) 08 ธ.ค. 59
ท่านผู้อำนวยการเข้ารับรางวัล O-NET ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 777) 18 พ.ค. 59
ผอ. รับเกียรติบัตร โรงเรียนสายชล นักเรียนทำคะแนนสอบ (o-net ) วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 1414) 29 ก.ค. 58
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง (อ่าน 1472) 11 ก.ย. 57
โรงเรียนสายชลได้รับการคัดเลือก โรงเรียนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 1126) 10 ก.ย. 57
ท่านผู้อำนวยการรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1162) 04 ก.ย. 57
ท่านผู้อำนวยการรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET)ปี 2555 (อ่าน 1103) 26 ธ.ค. 56