ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลียว มะลิแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554,09:02  อ่าน 1970 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมความสามารถทางภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลียว มะลิแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554,09:00  อ่าน 1129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการอบรม เรื่อง การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วงชั้นที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลียว มะลิแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554,08:58  อ่าน 833 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554,08:52  อ่าน 809 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2540
ชื่ออาจารย์ : นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554,08:48  อ่าน 885 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2554,11:22  อ่าน 828 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาดูงานและร่วมสัมมนาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้และประเทศมาเลเซีย
ชื่ออาจารย์ : นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,13:17  อ่าน 1153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,13:13  อ่าน 829 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 ประจำปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,13:11  อ่าน 824 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544
ชื่ออาจารย์ : นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,12:27  อ่าน 793 ครั้ง
รายละเอียด..